Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om sikkerhetssituasjonen i norske oppdrettsselskap i Chile, og hvorvidt statsråden har fulgt dette opp overfor Cermaq

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til skriftlig spørsmål nr. 1046 datert 15. juni 2006 og svar fra statsråden 22. juni 2006. I svaret skriver statsråden bl.a. følgende: "Jeg forventer imidlertid at Cermaq behandler enkeltulykker med det største alvor, og at selskapet har interne retningslinjer som sikrer at granskningen gjennomføres når det er grunnlag for det. Jeg vil følge opp dette i dialog med selskapet."

Hvordan har statsråden fulgt dette opp overfor Cermaq?


Les hele debatten