Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til kunnskapsministeren

Om å støtte rekrutteringsplaner for lærere både i grunnskolen og i videregående skole

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Utvidet skoledag og snarlig pensjonering av mange lærere gir store utfordringer når det gjelder lærerrekrutteringen. Dette er et område som opptar mange, men Regjeringen forholder seg helt passiv. Høyre har fremmet forslag om rekrutteringsplaner for lærere både i grunnskolen og videregående skole.

Hvorfor kan ikke regjeringspartiene og statsråden støtte dette?


Les hele debatten