Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at enkeltpersoner i uregistrerte frivillige organisasjoner ligningsmessig vil bli tillagt formue og inntekt av bankkonti som registreres i deres navn

Datert: 10.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kun 40 pst. av landets frivillige organisasjoner er registrert i Enhetsregistret. Frivillighetsregistret som skal gi en enklere adgang til registrering skal være i gang fra 1. januar 2009. Det betyr at kanskje så mye som 70 000 foreninger og lag vil stå uregistrert i flere år fremover. Det betyr at enkeltpersoner i foreninger ligningsmessig vil bli tillagt formue og inntekt av bankkonti som registreres i deres navn helt til en har fått org.nr. fra Enhetsregistret via registreringen.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten