Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i praksisen til UNE om at vektlegging av barns tilknytning til riket ved oppholdstillatelse til barnefamilier ikke gjelder hvis barna er under skolealder

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Den nye bestemmelsen i utlendingsloven om sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket, har medført at et stort antall barnefamilier har fått opphold i landet etter ny behandling i UNE. Praksisen som UNE synes å legge opp, gir derimot ikke oppholdstillatelse til barnefamilier hvis barna er under skolealderen. UNE anser da at barnets hovedtilknytning er til foreldrene, og at tilknytningen til Norge ikke betyr så mye når barnet er i barnehagen eller hjemme hos foreldrene.

Er statsråden enig i denne praksisen?


Les hele debatten