Spørretimespørsmål fra Åge Austheim (FrP) til samferdselsministeren

Om når nødvendig utbedring av Freifjordtunnelen vil kunne starte

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Åge Austheim (FrP)

Spørsmål

Åge Austheim (FrP): Eierkommunene i Fastlandsfinans har søkt Samferdselsdepartementet om å få forskuttere nødvendig utbedring av Freifjordtunnelen. I ni år har saltvann rent inn, stein, lysarmatur og nå nylig en vifte har falt ned. Samtidig har trafikkveksten vært høy og mange trafikkanter opplever utrygghet når de kjører gjennom tunnelen.

Når vil nødvendig utbedring av Freifjordtunnelen kunne starte, og vil statsråden ta grep for å forsere oppstart av utbedring?


Les hele debatten