Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om at flere og flere velger bort fostre med Downs syndrom, og hva som kan gjøres for å gi mer informasjon når en familie står overfor et slikt valg

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Flere og flere velger bort fostre med Downs syndrom. Når en familie står overfor et slikt valg, må det ofte gjøres raskt og uten særlig kunnskap om hva som venter dersom de velger å beholde barnet. Foreldre får ofte lite informasjon til tross for myndighetenes krav til at slik informasjon skal gis.

Hva vil statsråden gjøre for at foreldre i en slik situasjon får reell kunnskap?


Les hele debatten