Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Datert: 14.01.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er søkt om uttak av et ulvepar i Hedmark som har hoveddelen av sitt revir utenfor sona. Direktoratet har, ifølge Østlendingen 9. januar, ennå ikke avklart saken. Intensjonene i rovviltforliket var at belastningen ikke skulle bli så konsentrert at rettigheter ble fortrengt og skulle reduseres der man allerede hadde tatt en stor belastning.

Vil statsråden ta initiativ overfor Direktoratet slik at den praktiske, utøvende forvaltningen blir pålagt å forholde seg til hele intensjonen i rovviltforliket?


Les hele debatten