Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til nærings- og handelsministeren

Om hvilke muligheter nye IT- og gründerbedrifter får til å vokse frem med innføringen av datalagringsdirektivet, som stiller store krav til lagringskapasitet

Datert: 16.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vi står nå foran innføringa av et nytt EU-direktiv - hvis ikke Regjeringa gjør noe - nemlig datalagringsdirektivet. Det har store personvernmessige følger, men det har også noen næringsmessige følger, for det pålegger alle teleselskaper og alle leverandører av annen informasjonsteknologi enorme lagringskrav. Det må lagres trafikkdata over lang tid, som setter store krav til lagringskapasitet. De store kravene gjør at det stort sett bare er de aktørene som i dag er inne i markedet, som har ressurser nok til å kunne bygge opp så stor lagringskapasitet. Det gjør at det når det gjelder leveranser av informasjonsteknologi, når det gjelder datakommunikasjon, og når det gjelder telekommunikasjon, vil være veldig vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet hvis dette direktivet blir implementert. Det vil være veldig vanskelig for alle de nye IT- og gründerselskapene som har lyst til å komme inn på dette markedet, å kunne gjøre det når de blir pålagt så store krav til lagringskapasitet. Dette er sikkert fint og flott for de store firmaene som lobbyerer for sånne direktiver i Brussel, men det vil være veldig vanskelig å utvikle små selskaper og å komme inn som nye selskaper på området.

Spørsmålet mitt til næringsministeren er: Hvilke perspektiver ser han for datalagringsdirektivet i forhold til at det vil gi muligheten for nye IT- og gründerbedrifter til å vokse fram når disse påleggene faktisk blir iverksatt?


Les hele debatten