Muntlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Om avgiftsfrihet ved gaver og arv av næringsvirksomhet for å stimulere til nyinvesteringer som kan øke konkurransekraften for reiselivet og familieeide bedrifter

Datert: 16.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): To av tre ansatte i Norge jobber i familieeide og private virksomheter. Mange er hjørnesteinsbedrifter som bidrar til å styrke reiselivet ute i Distrikts-Norge, hvor de fungerer som bærebjelke for verdiskaping og velferd. Vi ser nå at Regjeringens manglende næringspolitikk og jakten på de såkalt rike rammer nettopp disse hjørnesteinsbedriftene. Arveavgiften som betales inn til staten, er penger som kunne vært brukt til å styrke, trygge og videreutvikle bedriftene og arbeidsplassene. Samtidig ser vi at Regjeringen i alle sine budsjettforslag foreslår en økning av formuesskatten. Dette skjer parallelt med økt rente, sterk kronekurs og mangel på arbeidskraft, som driver lønningene opp. Den mest aktive rød-grønne næringspolitikken hittil ser ut til å ha vært økte skatter på arbeid, på sparing og privat eierskap. Høyre mener det haster med å stimulere til nyinvesteringer som kan øke konkurransekraften for reiselivet og familieeide bedrifter. Arveavgiften ved generasjonsskifte bør få betinget avgiftsfrihet ved gaver og arv av næringsvirksomhet. I regjering fikk Høyre innført en bestemmelse om rentefri avdragsordning, og vi fremmet forslag om at den skulle utvides til fullstendig avgiftsfrihet på visse vilkår. Ser statsråden behovet for å ta tilsvarende grep som det Høyre her har skissert?


Les hele debatten