Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om hvorvidt lovverket fortsatt gir inntektstopper urimelig gode muligheter til å oppnå lav skatt, med eksempel i konstruksjon av indre selskaper for å redusere skattekrav

Datert: 09.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): En vanlig konstruksjon blant personer med svært høye inntekter er såkalte "indre selskaper". F.eks. mottok de 18 deltakerne i det "indre selskapet" i Terra Securities ifølge Dagens Næringsliv 288,2 mill. kroner i 2005 og 2006, tilsvarende en avkastning på 1149 prosent. Det synes åpenbart at dette er konstruert for å redusere skattekrav.

Mener statsråden at denne, og mange andre lignende tilfeller, gir grunnlag for å vurdere om lovverket fortsatt gir inntektstopper urimelig gode muligheter til å oppnå lav skatt?


Les hele debatten