Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om hvorvidt Skjervøy kommunes forskjellsbehandling av eiere når det gjelder fritak av eiendomsskatt er i henhold til fritaksbestemmelsene i eiendomsskatteloven

Datert: 10.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Skjervøy kommune har ved kommunestyrevedtak 10. mai 2007 bl.a. bestemt at de eiendommer som eies av to navngitte aksjeselskap og som brukes til boligformål skal være fritatt for eiendomsskatt. Det ene selskapet er eiet av private med kommunen som minoritetsaksjonær. Det andre er heleid av kommunen.

Mener statsråden at slike fritak og slik forskjellsbehandling av eiere er i henhold til fritaksbestemmelsene i eiendomsskattelovens § 7?


Les hele debatten