Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til samferdselsministeren

Om nye investeringer for strekningen Vigeland-Osestad på E18/E39 i Vest-Agder

Datert: 17.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Antallet trafikkdrepte på veiene i Agderfylkene var i 2007 23 personer, som er hele 10 pst. av det totale antallet drepte i trafikken i 2007. Mye av årsaken til disse ulykkene er de dårlige veiene i fylkene. Det dårligste veistykket av E18/E39 mellom Oslo og Stavanger er parsellen Vigeland-Osestad i Vest-Agder. I inneværende NTP lå det inne nye investeringer for denne strekningen. Ifølge de opplysninger som er fremkommet om ny NTP, er disse midlene fjernet.

Mener statsråden at dette er en riktig beslutning?


Les hele debatten