Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om å styrke bevisstheten rundt elevers læringsutbytte på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner

Datert: 17.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I Dagens Næringsliv 16. januar fremkommer det at kommuner og fylkeskommuner i varierende grad lykkes med å utøve sitt ansvar som skoleeiere. Et av suksesskriteriene som fremholdes for kommuner som lykkes i denne forbindelse er at det er høy grad av bevissthet rundt elevers læringsutbytte både på politisk og administrativt nivå.

Hva vil statsråden bidra med for å styrke denne bevisstheten - særlig på administrativt plan - i kommuner og fylkeskommuner?


Les hele debatten