Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til olje- og energiministeren

Om at NVE avslo Hammerfest Energis søknad om konsesjon til et gasskraftverk med CO¨2-håndtering, og når det vil foreligge et svar på anken

Datert: 21.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hammerfest Energi AS (HE) har utviklet et gasskraftverk med CO2-håndtering - et svært viktig nyskapingsprosjekt for Finnmark. NVE avslo søknaden om konsesjon i juli 2007. Avgjørelsen ble anket og er nå til behandling i departementet. Representanten Tore Nordtun (A) var i Hammerfest rett før valget i høst og uttalte at HE vil få konsesjon til det CO2-frie gasskraftverket. Da jeg ikke fikk svar på spørsmålet i spørretimen den 19. desember 2007, stiller jeg det på nytt.

Når vil det foreligge et svar på denne anken?


Les hele debatten