Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å øke ferdighetene blant unge bilførere, som ofte er utsatt for alvorlige ulykker

Datert: 24.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Regjeringen har sluttet seg til nullvisjonen om antallet livsfarlig skadde og drepte i trafikken. Dette er en ambisiøs målsetning. Trafikksikkerhetsarbeidet er sammensatt og krever innsats innenfor en rekke områder som bedre infrastruktur, sikrere kjøretøy, økt kunnskap, og ferdigheter blant bilførere.

Hvilke tanker har statsråden gjort seg når det gjelder å bidra til å øke ferdighetene blant bilførere, og særlig unge førere, som ofte er utsatt for alvorlige ulykker?


Les hele debatten