Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om arbeidet med ny E18 på strekningen mellom Tvedestrand og Arendal, som er en svært trafikkfarlig del av stamveien gjennom Aust-Agder

Datert: 24.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): E18 mellom Tvedestrand og Arendal er en svært trafikkfarlig del av stamveien gjennom Aust-Agder. I spørretimen 7. november 2007 svarte statsråden på spørsmål fra undertegnede at arbeidet med ny E18 på denne strekningen kunne igangsettes innen fem år. I forslaget til NTP, som ble fremlagt den 17. januar 2008, er det imidlertid ikke rom for statsrådens løfte! Det omkom 23 mennesker på dødsveiene i Agder i 2007.

Hva mente egentlig statsråden med sitt svar i spørretime den 7. november 2007 vedrørende E18 Arendal-Tvedestrand?


Les hele debatten