Spørretimespørsmål fra Åge Austheim (FrP) til finansministeren

Om å vurdere revisjonsplikten for små aksjeselskaper

Datert: 24.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Åge Austheim (FrP)

Spørsmål

Åge Austheim (FrP): Mange små norske aksjeselskaper opplever det som tyngende at de er pålagt revisjonsplikt. Samtidig er norskregistrerte utenlandske selskaper (NUF) ikke pålagt revisjonsplikt. Ifølge Regjeringens nettsted er det nedsatt et lovutvalg til å vurdere revisjonsplikten for små foretak.

Hvordan ser statsråden på denne problemstillingen, og når kan vi vente svar fra lovutvalget?


Les hele debatten