Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om når Regjeringen vil fremme en vernesak om Vefsnavassdraget for Stortinget

Datert: 28.01.2008
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 06.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringspartiene å verne Vefsnavassdraget fra kraftutbygging ved å inkludere det i Verneplan for vassdrag. Nå har Regjeringen sittet i snart to og et halvt år uten å fremme en sak om slikt vern. Fra ulikt hold etterlyses nå en vernesak om Vefsna, mens andre synes å ville ha omkamp om vern av dette vassdraget.

Når vil Regjeringen fremme en vernesak om Vefsnavassdraget for Stortinget?


Les hele debatten