Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt Kystvaktens operative seilingsdøgn vil bli redusert med dagens forsvarsbudsjett

Datert: 29.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I forbindelse med flere presseoppslag har det fremkommet at kystvaktsjef Arild Inge Skram varsler en redusert aktivitet for kystvakten, som følge av det vedtatte forsvarsbudsjett for 2008. Videre mener kystvaktsjefen at dette medfører en dårligere overvåking og tilstedeværelse i våre havområder. I denne forbindelse er det viktig å få avklart om det er riktig at antallet operative seilingsdøgn vil bli redusert som følge av det vedtatte budsjett.

Vil Kystvaktens operative seilingsdøgn bli redusert med dagens budsjett?


Les hele debatten