Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Om å ta ansvar og innløse eiendommene langs planlagt trasé på rv. 23 gjennom Røyken kommune, der beboerne har fått båndlagt sine eiendommer i syv år i påvente av utbygging

Datert: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I Røyken har 11 husstander fått båndlagt sine eiendommer i sju år i påvente av utbygging av stamvegen rv. 23. En samlet transport- og kommuniksjonskomite har i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008) bl.a. skrevet følgende: "Komiteen uttrykker sterk bekymring for den situasjonen utbyggingssaken for rv. 23 har satt beboere langs planlagt trasé gjennom Røyken kommune i." Beboerne har blitt forespeilet en løsning.

Vil statsråden skjære igjennom, og sørge for at staten tar sitt ansvar og innløser eiendommene snarest?


Les hele debatten