Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til justisministeren

Om hvorvidt ytterligere reduksjon av satsene for forliksrådsmedlemmer vil svekke forliksrådet som rettsinstans

Datert: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Departementet har sendt på høring endringer i forskrift 16. desember 2005, Forliksforskriften. Tidligere endringer fra 2007 medførte bortfall av godtgjøring for tapt arbeid og reiseutgifter, og det nye forslaget vil ytterligere redusere satsene for forliksrådsmedlemmer. For selvstendig næringsdrivende vil hvert møte gi betydelige tap av inntekter, og nødvendige kurs, forberedelser og etterarbeid blir ikke godtgjort. Flere vil nå trekke seg fra dommerverv.

Vil Justisdepartementet svekke forliksrådet som rettsinnstans?


Les hele debatten