Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om å gi en realistisk vurdering av kommuneøkonomien, med bakgrunn i at Regjeringen har skapt forventninger det er umulig å innfri

Datert: 30.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Statsministeren og Regjeringen har gjennom lang tid skapt forventninger som det er umulig å innfri. Man har skapt forventninger om at så å si alle uløste oppgaver rundt omkring i Kommune-Norge skal innfris nå som man har fått denne rød-grønne regjeringen.

Det som er situasjonen, er at det er veldig lett å komme med den type løfter når andre skal gjøre jobben. Da kan man også skylde på andre når det går galt.

Faktum er at alle mennesker i dette landet bor i en kommune, og de opplever at det er misforhold mellom dette enorme skrytet som Regjeringen til enhver tid kommer med: Det skal bli fart i eldreomsorgen, i skolen, det skal bli velfylte bassenger. Nå har Regjeringen vært ute og lovet mer penger til kulturformål, mer til rusbehandling og mer til idrett. Det skal bli flere leger i sykehjem, det skal bli økt satsing på rehabilitering, og det skal bli økte sosialhjelpssatser. Til og med vedlikeholdet av kirker og andre kommunale bygninger skal øke. Det er ganske mange oppgaver, som denne Regjeringen lover innfridd på vegne av landets kommuner.

Situasjonen er at de fleste opplever at det går motsatt vei. Nå er flere av Senterpartiets fylkesledere ute og forventer mer penger i forbindelse med revidert budsjett til våren, og det er et gryende ordføreropprør på gang i Arbeiderpartiet. Det vitner om at mange kommunepolitikere begynner å føle uro og ubehag ved den forventningskrisen som skapes i forhold til virkeligheten når det gjelder kommuneøkonomien. Da kunne det være interessant å høre statsministeren gi en realistisk vurdering - en realistisk virkelighetsbeskrivelse - i stedet for å gjenta de festtalene han normalt holder når han møter i Stortinget.


Les hele debatten