Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt det ikke er nødvendig med en total gjennomgang av finansieringssystemet i sykehussektoren, da den sterke økonomiske fokuseringen er blitt en belastning for pasientene

Datert: 30.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Den sterke økonomiske fokuseringen i sykehussektoren er blitt en belastning for pasientene.

En mann på over 80 år ble utskrevet fra sykehuset få dager etter en omfattende operasjon. Han bad pent om drosje, men måtte ta buss med flere overganger. Begrunnelsen som han fikk, var følgende: Dersom vi skal koste drosje på deg, betyr det at en annen som også har livstruende sykdom, ikke kan bli operert. Slik er regelverket. Sykehuset må betale om en pasient sendes hjem i drosje, ble det sagt.

En annen pasient fikk vite at den sprøyten hun nå skulle få, kostet 12 000 kr. Vi har mange liknende eksempler.

Disse eksemplene viser at den økonomiske tenkningen på mange måter gjennomsyrer hele sykehussystemet i dag. Det viser også at de ansatte er i en meget presset situasjon som nærmest koker over.

Hva synes statsministeren om dette? Viser ikke dette at en total gjennomgang av finansieringssystemet er helt nødvendig?


Les hele debatten