Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om at en alvorlig syk ME-pasient ikke får sondeutstyr fra behandlingshjelpemidler fordi det er nærmest umulig å få spesialisterklæring fra et sykehus

Datert: 30.01.2008
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 06.02.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): En alvorlig syk ME-pasients datter har kjempet i flere uker for å få lagt ned en nesesonde på sin hjemmeliggende mor, som har store ernæringsproblemer. Hun veier nå 35 kg. Prosedyrene tilsier sykehusinnleggelse, men det er umulig med pasientens sykdom. Sykehusopphold i fjor var katastrofalt. Helsepersonell med erfaring er villig til å legge ned sonden hjemme og følge opp, men det er nærmest umulig å få spesialisterklæring fra et sykehus for å få sondeutstyret fra behandlingshjelpemidler.

Hvordan kan dette løses straks?


Les hele debatten