Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt fagetatene har underdimensjonert sine behov innenfor jernbane og vei i forslag til ny nasjonal transportplan

Datert: 30.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): For ikke lenge siden ble forslag til ny norsk transportplan lagt fram av fagetatene. I den sammenheng tror jeg statsministeren er enig i at det er viktig og av stor betydning at Stortinget får delta i og får innblikk i de store behovene som er, både innenfor jernbane og på vei, for å få lov til å vurdere de virkelige behovene og legge de riktige rammene for neste Nasjonal transportplan.

Ut fra det som har skjedd den siste uken, kan det virke som om Regjeringen har lagt sterke føringer for etatene, slik at ikke de riktige og nødvendige behovene er lagt fram, at etatene nærmest har underdimensjonert sine ønsker eller skjult de virkelige behov. De siste dagene har jernbanedirektør Killi også vært ute og nærmest kritisert Regjeringen for de forslagene som ligger til grunn. TV 2 avslørte at det faktisk ligger til grunn andre ønsker fra etatene - i hvert fall fra Jernbaneverket - som er betydelig større enn det som er lagt fram for stortinget. I de to siste dagene har samferdselsminister Navarsete uttrykt at det ikke finnes noen alternativer eller primære rammeønsker fra etatene. TV 2 har derimot avslørt at det finnes den typen rammeforslag fra etatene.

Da er mitt spørsmål til statsministeren: Finnes det alternativer, primære ønsker, fra etatene som viser at behovene innenfor jernbanen og vei er betydelig større enn det som er lagt til grunn i rammeforslaget fra etatene, og som Stortinget har fått innsikt i?


Les hele debatten