Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om de samlede samfunnskostnader av kriminalitet

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med St.meld. nr. 23 (1991-1992) og i Innst. S. nr. 192 (1991-1992) beregnet man de samlede kostnader for kriminalitet til å utgjøre 38 mrd. kroner.

Hva vil de samlede samfunnskostnader av kriminaliteten utgjøre dersom man fremskriver dette til i dag og dagens situasjon?


Les hele debatten