Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt et eventuelt salg av eiendommene etter flytting av Veterinærhøgskolen bør føres til inntekt for byggeprosjektet i Ås

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I diskusjonen om flytting av NVH til Ås mener tilhengerne av flytting at et eventuelt salg av eiendommene på Adamstuen kan føres til inntekt for byggeprosjektet i Ås. Imidlertid kan staten velge å beholde eiendommene for å dekke behov for utvidelse av andre virksomheter eller man kan selge den til private eiere, da vil salgssummen være frie midler som kan brukes til ethvert formål.

Mener statsråden det er riktig å føre en eventuell salgssum for eiendommene til fordel for økonomien i byggeprosjektet i Ås?


Les hele debatten