Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å garantere at andre utdanningsinstitusjoner som trenger nye bygg ikke vil bli nedprioritert for å kunne gjennomføre flyttingen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Statsråden har lagt frem en proposisjon der det foreslås å flytte NVH til Ås og samorganisere den med UMB. Dette vil også bety en flytting av Veterinærinstituttet (VI). I proposisjonen fremgår det at dette er et langt dyrere og mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt enn fortsatt lokalisering på Adamstuen. Det er i dag flere andre utdanningsinstitusjoner i Norge som trenger nye bygg og som har ventet lenge.

Kan statsråden garantere at disse ikke vil bli nedprioritert for å kunne gjennomføre flyttingen av NVH og VI?


Les hele debatten