Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å få avklart og godkjent nye finansielle virkemidler for å få gjennomført nødvendige investeringer i transportnettet

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forslag til NTP 2010-2019 viser frem et svært stort gap mellom faglige anbefalte investeringer i veg- og jernbane og den økonomiske planrammen som er gitt av Regjeringen. Mer enn tradisjonell påplussing trengs det åpenbart nye finansielle virkemidler for å få gjennomført nødvendige investeringer i transportnettet. Uten slike virkemidler blir rullering av NTP kun en planrullering og intet samferdselsløft.

Hva er statsrådens plan for å få avklart og godkjent nye finansielle virkemidler til rullering av ny NTP?


Les hele debatten