Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om en sterk vekst i arbeidsinnvandringen fra Polen og Litauen, og hvorvidt det kan gis økonomisk støtte til Den katolske kirke for sin innsats for denne gruppen

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Norge nyter godt av en sterk vekst i arbeidsinnvandringen fra Polen og Litauen, til sammen over 100 000 personer. Deres innsats er av stor betydning i det norske velferdssamfunnet. Den katolske kirke i Norge legger på sin side ned en stor innsats for å dekke ulike sosiale, kulturelle og åndelige behov for denne gruppen. Behovene er imidlertid så store at økonomien setter begrensninger.

Ser også statsråden det som rimelig at det kan gis økonomisk støtte til det viktige arbeidet som utføres av Den katolske kirke?


Les hele debatten