Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Om sikrere konstruksjonskriterier for NSB-togsett og hindre forsinkelser v.v. etter at 8 av 16 intercity-togsett har fått kjøreforbud

Datert: 28.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Alvorlige feil i 8 av NSBs 16 Inter-city-togsett har ført til at disse har fått kjøreforbud. Dette vil i følge Aftenposten 28. november 1996 medføre forsinkelser og redusert komfort. Tusener av dag- og ukependlere er avhengige av et godt fungerende Inter-city-togsystem.

Hva vil statsråden via statens eierskap i NSB gjøre for å etablere sikrere konstruksjonskriterier for togsett til NSB, og hvilke umiddelbare tiltak vil bli satt i verk for å skåne de reisende for forsinkelser og tap av kapasitet?"


Les hele debatten