Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til finansministeren

Om å endre skatteloven slik at inntektsbeskatningen for forskningsinstitutter som SINTEF fjernes

Datert: 05.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Høyesterett har besluttet å ikke behandle SINTEFs anke om skatteplikt. Dommen fra lagmannsretten innebærer en skattekostnad for SINTEF på rundt 30 millioner kroner i årene 2001-2007. Dette kan åpne for flere lignende skattesaker. Det er store forventninger hos forskningsmiljøene til at skatteloven endres slik at de også fritas for inntektsskatt.

Vil statsråden fremme forslag til endring av skatteloven slik at inntektsbeskatningen for denne typen forskningsinstitutter fjernes?


Les hele debatten