Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om å få et klart regelverk om eiendomsskatt for festetomter, da kommunene tolker det ulikt

Datert: 30.01.2008
Besvart: 13.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hamar og Ringsaker kommune i Hedmark mener festerne skal betale eiendomskatt, mens f.eks. i Elverum kommune er hovedregelen at grunneierne skal betale denne skatten. Dette vil si at kommunene tolker regelverket ulikt. Et regelverk som ikke er justert siden 1992 og dermed er Finansdepartementet usikre på hva som er rett.

Vil statsråden ta fatt i denne saken slik at vi får et klart regelverk som ikke kan misforstås?


Les hele debatten