Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å opprettholde tilbudet til diabetespasienter ved Sykehuset Østfold, som legger ned tilbudene i Halden og Moss og reduserer bemanningen i Sarpsborg

Datert: 31.01.2008
Besvart: 13.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Sykehuset Østfold kutter nå i stillinger i diabetesteamet, noe som medfører at tilbudene i Halden og Moss nedlegges. Pasientene overføres til Sarpsborg hvor bemanningen også reduseres. I bestillerdokumentet står det skrevet at diabetesteamene skal styrkes, men ved Sykehuset i Østfold kuttes det med 25 pst. Dette vil uten tvil ramme pasientene. Forebygging, veileding og behandling av senkomplikasjoner er noen av oppgavene som reduseres.

Vil statsråden be sykehuset om å opprettholde denne velfungerende avdelingen?


Les hele debatten