Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Om å vurdere positive tiltak for å løse de trafikale utfordringene i de store byene, fremfor å innføre restriksjoner og nye skatter

Datert: 06.02.2008
Besvart: 06.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Til tross for store forsikringer fra statsministeren før siste valg legger denne regjeringen opp til straffetiltak overfor store og mellomstore byer som ikke bruker restriksjoner og nye, økte skatter overfor bilistene. Blant annet legges det opp til en straffereaksjon på den måten at det blir mindre tilgang til kollektivmiddel for byer som ikke innfører den type restriksjoner og nye skatter. Det kan virke som om den sittende regjering overhodet ikke evner å finne positive virkemidler eller tiltak for å løse de trafikale problemene i de store og mellomstore byene våre. Er man avhengig av bil i framtiden, vil man være nødt til å betale både bomskatter, køskatter, parkeringsskatter osv. Man må som bilist regne med at man må betale drift av kollektivtrafikken i store byer i all framtid. Min utfordring til statsråden er: Er det mulig, finnes det evne, eller finnes det tanker overhodet i departementet til å tenke ut positive virkemiddel for å løse de trafikale utfordringene våre store byer står overfor, bl.a. en omfattende utbygging og utbedring av ringveiene rundt de store byene våre, bygging av innfartsparkering rundt de store byene, større statlige bidrag til kollektiv utbygging, kollektivtrafikken i de store byene, eller eksempelvis å vurdere skattereduksjon hvis arbeidsgiver f.eks. betaler månedskort til sine ansatte? Eller er det slik at det viktigste for den sittende regjering er skatt, fiskale skatter, uten tanke på at vi kanskje ikke greier å løse de trafikale utfordringene?


Les hele debatten