Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å bedre samarbeidet mellom det statlige og det lokale helsetilbudet for syke eldre i livets sluttfase

Datert: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vi har mange graverende og sjokkerende eksempler på eldre og syke mennesker som har blitt skrevet ut fra Ullevål universitetssykehus, uten å være ferdig utredet. Dette uttalte bydelsoverlegen i Nordre Aker. Virkeligheten bak en slik beskrivelse bidrar ikke til å sikre verdighet for eldre med komplekse sykdomsbilder.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre samarbeidet mellom det statlige og det lokale helsetilbudet for syke eldre i livets sluttfase?


Les hele debatten