Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om å etterkomme kravet fra aksjonen reddesmå.no om at innsatsen for barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt intensiveres og utvides og at økte ressurser fremskaffes

Datert: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Aksjonen reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt. Aksjonen krever også at myndighetene fremskaffer betydelig økte ressurser til dette arbeidet.

Vil statsråden etterkomme kravene fra aksjonen reddesmå.no?


Les hele debatten