Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt statsråden er tilfreds med at et stort antall saker i Utlendingsnemnda behandles av nemndleder alene, med eksempel i Thiensaken

Datert: 07.02.2008
Fremsatt av: Inge Hallgeir Solli (V)
Besvart på vegne av: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 13.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I Thiensaken reises det en rekke spørsmål som åpenbart krever bred diskusjon og en helhetlig behandling. Saken ble imidlertid behandlet i Utlendingsnemnda av nemndleder, uten at hele nemnden ble innkalt.

Er statsråden tilfreds med at et stort antall saker i Utlendingsnemnda behandles av nemndleder alene?


Les hele debatten