Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å gjøre det enklere å drive industribedrifter i Norge, bl.a. ved å øke avskrivningssatsene for investeringer

Datert: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Dagens Næringsliv 7. februar fremkommer det at stadig flere norske industribedrifter flytter produksjonen utenlands eller legger ned produksjonen. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri uttaler i saken at Regjeringen vil kunne gjøre det lettere å drive industri i Norge ved blant annet å øke avskrivningssatsene for investeringer.

Hvilke tiltak vil Regjeringen gjennomføre for å gjøre det enklere å drive industribedrifter i Norge?


Les hele debatten