Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til samferdselsministeren

Om når utrednngen om Postens sorteringsnett blri ferdigstilt og offentliggjort, og å unngå lengre framsendingstid pga. færre sorteringssteder

Datert: 28.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Det vises til Arbeiderbladet 22. november 1996, hvor det framgår at det foregår en utredning om postens sorteringsnett, hvor det utredes reduksjon av antall sorteringssteder. Ett av alternativene er en reduksjon fra 52 til 3 terminaler.

Når vil dette arbeidet bli ferdigstilt og offentliggjort, og vil statsråden sørge for at det ikke igangsettes en reduksjon av sorteringssteder som fører til lengre framsending og dårligere service?"


Les hele debatten