Spørretimespørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om mangel på kjøtt i det norske matvaremarkedet, og å forenkle regelverket slik at matprodusenter selv får disposisjon over egen produksjon og kan utnytte produksjonskapasiteten

Datert: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Norsk Landbrukssamvirke varslet nylig at det er stor mangel på kjøtt fra storfe, sau og lam i det norske matvaremarkedet for å dekke etterspørselen. Man regner med at dette underskuddet vil øke ytterligere i de nærmeste årene og at man nok engang vil få den samme situasjonen når det gjelder melk.

Vil statsråden sørge for å forenkle regelverket slik at norske matprodusenter selv får disposisjon over egen produksjon og kan utnytte produksjonskapasiteten på gården?


Les hele debatten