Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å utløse potensialet for reduksjon av klimautslippene i kommunal sektor

Datert: 07.02.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 13.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15 prosent reduksjon av de nasjonale klimautslippene gjennom sin virksomhet og sine virkemidler. Kommunene er derfor en sentral aktør i arbeidet med å redusere klimautslippene.

Har statsråden gjort seg noen tanker om hvordan Regjeringa vil utløse potensialet for klimareduksjoner i kommunal sektor?


Les hele debatten