Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Om å gi norske menn og kvinner som har tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner kvalifisert medisinsk hjelp for sine senskader

Datert: 13.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er over 100 000 norske menn og kvinner som har tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner som Norge har engasjert seg i siden den 2. verdenskrig. Det snakkes om at 5-10 pst. av hjemvendte soldater sliter med ettervirkninger av å ha tjenestegjort i krigsområder. De siste ukene har noen av disse veteranene stått fram i media og fortalt hva FN-oppdragene har gjort med deres liv.

Hva vil statsråden gjøre for at denne gruppen nå får kvalifisert medisinsk hjelp for sine senskader og annen nødvendig hjelp?


Les hele debatten