Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om Regjeringens plan for å utvikle intermodal transport, for at godstransporten i så stor grad som mulig skal gå på sjø og bane i stedet for på veg

Datert: 14.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Viktig i arbeidet med ny NTP 2010-2019 er å legge forholdene til rette for at godstransporten i så stor grad som mulig skal gå på sjø og bane i stedet for på veg. For at de enkelte transportformene skal bli så effektiv som mulig, må de fungere effektivt sammen i effektive trafikk-knutepunkt. For å få dette til må det gjøres tiltak i infrastruktur, organisatoriske tiltak og økonomiske/finansielle tiltak. Enkelte EU-land gir støtte til intermodal transport.

Hva er Regjeringens plan for å utvikle intermodal transport?


Les hele debatten