Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til samferdselsministeren

Om å sikre at ferjekapasiteten på sambandet Flakk-Rørvik opprettholdes

Datert: 14.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): I det siste er det skapt usikkerhet rundt den fremtidige kapasiteten i ferjesambandet Flakk-Rørvik. Signaler er kommet om at MS Sogn som har betjent sambandet i tillegg til de to ferjene som til daglig trafikkerer sambandet, skal tilbake til Møre og Romsdal før påske. For Fosenregionen vil det være uholdbart å gå påske- og sommertrafikken i møte med en lavere ferjekapasitet enn den som har vært der de to siste årene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ferjekapasiteten på sambandet Flakk-Rørvik opprettholdes?


Les hele debatten