Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til samferdselsministeren

Om en ny kultur i Telenor-konsernet som skal hindre og vanskeliggjøre tillitsvalgtes arbeid, med "snikoppsigelser og forbud mot tillitsverv"

Datert: 29.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Gjennom media er vi blitt kjent med at det i Telenor-konsernet utvikles en kultur som går ut på å hindre og vanskeliggjøre de tillitsvalgtes arbeid. Ifølge lederen i Tele- og Dataforbundet omfatter denne nye

kulturen "snikoppsigelser og forbud mot tillitsverv i Telenor".

Hva vil statsråden som generalforsamling i Telenor AS gjøre med dette?"


Les hele debatten