Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om å sørge for at skadelegevakten i Oslo ikke legges ned, da dette er et uhyre viktig tiltak for voldtektsofre

Datert: 13.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): For ikke lenge siden mottok justisministeren en utvalgsrapport som omhandler voldtektsofres situasjon. Tar jeg ikke feil, er det en sak som også justisministeren er svært opptatt av - i alle fall sa han selv, da utvalget leverte sin innstilling, at vi må gi bedre hjelp til ofrene.

Så er situasjonen den at et velfungerende tiltak for voldtektsofre står i fare for bli nedlagt i denne byen. Voldtektsmottaket ved legevakten i Oslo mottar kanskje de fleste voldtektsofre i landet. De har et godt tilbud. Over 30 pst. av voldtektene er overfallsvoldtekter. Nå står skadelegevakten i fare for å bli nedlagt. Det vil si at alle voldtektsofrene, de som har vært utsatt for de mest grove overgrepene, ikke lenger skal kunne behandles på legevakten, men må skysses rundt til de ulike sykehus som de hører til.

Utvalgets rapport har overskriften "Fra ord til handling". Det som er i ferd med å skje når det gjelder politikken overfor voldtektsofre, er jo at det går fra ord til negativ handling. Mitt spørsmål er: Vil justisministeren og Regjeringen sørge for at det uhyre viktige tiltaket som skadelegevakten i Oslo innebærer for voldtektsofre, ikke legges ned, men opprettholdes?


Les hele debatten