Muntlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om manglende saksbehandlingskapasitet i NVE for mikro-, mini- og småkraftverk

Datert: 13.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Regjeringen har nå i lang tid erklært en storstilt satsing på økt forbybar energiproduksjon i Norge. Men vi har sett at dette arbeidet har gått svært både trått og tregt for Regjeringen hittil. Til og med denne puslete tilskuddsordningen som skulle komme i stedet for sertifikatsystemet, står nå i stampe på grunn av innvendinger fra ESA. Så satsingen på fornybar energi har til nå slett ikke, slik jeg vurderer det, vært noe særlig å skryte av. Det er altså nå inntil fem års saksbehandlingstid på mikro-, mini- og småkraftverk, og det er ca. 370 småkraftverk som nå står i kø hos NVE og venter på saksbehandling. Senest i går kunne vi lese at det tar inntil 20 år å få behandlet alle søknader om vindkraftprosjekter i Norge, med den beskjedne saksbehandlingskapasiteten som nå finnes i NVE. Dette høres faktisk utrolig ut - i en tid da det skal satses stort på fornybar energiproduksjon her i Norge.

Da blir mitt spørsmål til statsråden følgende: Dette med manglende saksbehandlingskapasitet har vært kjent i lengre tid. Så hvorfor har ikke Regjeringen for lengst sørget for å gjøre noe med denne proppen i systemet, og hva vil man eventuelt foreta seg for å løse opp i dette?


Les hele debatten