Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om en vurdering av innholdet i sluttrapporten til Nasjonalt råd for fødselsomsorg, hvor medlemmene fratrådte sine verv etter en vanskelig dialog med Helse- og omsorgsdepartementet

Datert: 21.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Medlemmene i Nasjonalt råd for fødselsomsorg fratrådte sine verv 2. november 2007. Begrunnelsen var en langvarig vanskelig dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om oppfølging av Stortingets vedtak fra 2001 om en faglig forsvarlig, desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Det avgåtte rådet leverte fredag 15. februar sin sluttrapport.

Hva er statsrådens vurdering av innholdet i rapporten?


Les hele debatten