Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig at Rogaland fylkeskommunes fylkesplan for 2006-2009 ennå ikke er ferdigbehandlet av departementet

Datert: 18.02.2008
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 27.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Rogaland fylkeskommune sendte sin fylkesplan 2006-2009 til Miljøverndepartementet for godkjenning november 2005. Den er ennå ikke ferdigbehandlet i departementet og fylkeskommunen er snart i gang med en ny plan.

Er dette en behandling av fylkesplanene som statsråden mener er forsvarlig?


Les hele debatten